Werkwijze

Mensen met ambitie die een goed huis op een mooie locatie willen bouwen, lopen vaak tegen een groot probleem op. Een ‘huizenhoog’ probleem kun je in dit verband rustig zeggen. Het idee van het huis is er meestal wel, in meer of minder vage contouren. Maar de grond, het unieke  kavel, waarop alle idealen hun beslag moeten krijgen, ontbreekt. Het is een klassiek voorbeeld van een kip en ei situatie. Hoe is deze impasse te doorbreken?

De Kavelaar is hier een optie. De Kavelaar onderhoudt een dicht net aan informatie over beschikbare kavels om te bouwen. In Nederland beschikt De Kavelaar over een fijnmazig en steeds up to date informatiebestand van bouwgrond. Ook in andere EU-landen is De Kavelaar actief. Bekwame, goed in de bouwwereld ingevoerde correspondenten houden de ontwikkelingen nauwkeurig bij. Ze treden ook op als bemiddelaar tussen kopers en verkopers van grond. Zo reikt De Kavelaar aan elke kandidaat-bouwer van een droomhuis de oplossing aan: een geschikt kavel dat aan al zijn idealen voldoet!

De Kavelaar nodigt iedereen uit die serieus overweegt, een kavel te zoeken om zijn droom te realiseren, om de wensen zo uitvoerig mogelijk kenbaar te maken, dat stroomlijnt de zoektocht naar een geschikt kavel en zet tegelijkertijd concrete bouwplannen op de rails. Dat bevordert de efficiency en snelheid. Bovendien voorkomt die aanpak misverstanden en onduidelijkheden. Het maken van een schetsontwerp en advisering over meest geschikte bouwmethoden behoren binnen dit geschetste kader ook tot de mogelijkheden.

Een schets van onze werkwijze:

  • Aanmelden als kavelzoeker; met behulp van een inschrijfformulier worden al zoveel mogelijk wensen verzameld;
  • De Kavelaar gaat op zoek binnen haar bestanden en houdt u op de hoogte van nieuw aangeboden kavels.
  • De Kavelaar adviseert u over de mogelijkheden van het maken van een schetsontwerp en de meest geschikte bouwmethoden.

Heeft u uw kavel niet kunnen vinden, klik op onderstaande button en vul uw kavelwensen in. Dan zullen wij u op de hoogte houden van nieuwe kavels.

Er zijn diverse websites, die bouwkavels aanbieden, zoals funda,etc., de geoefende kavelzoeker is daar al geweest of heeft zich ingeschreven voor aanbod nieuwe kavels.
De Kavelaar zoekt zelfstandig naar bouwkavels bij bijvoorbeeld overheidsinstellingen zoals domeinen, waterschappen, etc. of vrijkomende kavels bij sloopwoningen en / of via de methode Kavelcake , een instrument van de Kavelaar, waarbij de Kavelaar terreinen van gemeenten opteert om die te verkavelen op basis van de wensen van de kavelzoekers.
Daar vloeit uit voort dat de Kavelaar een eigen database heeft exclusief voor U als kavelzoeker bij de Kavelaar.
De Kavelaar gaat er wel vanuit, dat U het te bouwen droomhuis op die gevonden bouwkavel,  ook via de Kavelaar gaat realiseren, de bouwmeester van de Kavelaar werkt met U samen vanaf het eerste schetsontwerp tot en met de oplevering van Uw droomhuis, hij neemt U bij de hand bij traditionele aannemers of prefab-, catalogus- en of houtskeletbouwers.

Afspraken hieromtrent worden in overleg gemaakt.

STRATEGISCH VERKOPEN MET OPTIE-CONSTRUCTIE

Het vermelden van een bouwkavel op de bekende websites, zoals funda,etc. is passief, de Kavelaar kiest ervoor om Uw bouwkavel op te tuigen met verkoop bevorderende strategien, zoals een of meerdere, op Uw bouwkavel toegesneden schetsontwerpen, ook in 3D met bijbehorende offertes van de bouwkosten ter orientatie, een kavelcertificaat, omgevingsfactoren zoals openbaar vervoer, supermarkten,etc, het plaatsen van een verkoopbord met ruime afmetingen, zodat de verkoop van Uw bouwkavel goed zichtbaar is.
Uiteraard worden alle marketing tools in de verkoopstrijd geworpen, plaatsing op diverse websites in binnen- en buitenland in meerdere talen.
De Kavelaar maakt opgemelde kosten voor eigen rekening en risico, terwijl daarnaast geen verkoopkosten in rekening worden gebracht, de voorwaarde voor dit alles is eenvoudig, de Kavelaar neemt een optie op Uw bouwkavel tegen een vaste prijs, zoals overeen te komen tussen U en de Kavelaar, gedurende een looptijd van minimaal een jaar,  desgewenst in overleg te verlengen.
De Kavelaar vergoedt U een rentevergoeding van 4% op jaarbasis bij verkoop van Uw bouwkavel.

Het spreekt vanzelf dat de Kavelaar er alles aan gelegen is de bouwkavel te verkopen om zodoende uit de door haar gemaakte kosten te komen, uiteraard wordt geen vergoeding betaald, indien geen gebruik wordt gemaakt van de verleende optie.

5.000 makelaars,
241 gemeenten
12 waterschappen

en slechts één Kavelaar!