Perceel

Een Perceel grond is volgens de geldende regels, niets anders dan een stuk grond welke aan één eigenaar toebehoort.
Kortom, gewoon een Kavel grond, wat pas bebouwd mag worden als de wetgeving van de overheid het aangeeft. Deze wetgeving is veelal vastgelegd in structuurplannen van de Rijksoverheid, vanwaaruit bestemmingsplannen door de lokale overheid aangeven,welke Percelen bebouwd mogen worden.

5.000 makelaars,
241 gemeenten
12 waterschappen

en slechts één Kavelaar!