Notaris

Een notaris beoordeeld uw aankoop op mogelijkheden. De notaris is voor de helft in dienst van de overheid; hij incasseert de btw of overdrachtsbelasting bij de verkoop van de bouwkavel en eventueel bij de opmaak van de aannemersovereenkomst met de bouwtermijnen. Daarnaast is de notaris volledig zelfstandig en kan van groot nut zijn bij het geven van adviezen omtrent zaken als: tenaamstelling van de eigendom van de bouwkavel, opstellen van een samenwoningscontract en testamenten.

De notaris is ook de juiste persoon,die ervoor zorgt dat uw eigendom ingeschreven wordt in het kadaster, zodat niemand anders eigenaar kan zijn van het bouwkavel, dan degene die het gekocht heeft via de notaris. Uiteraard passeert de notaris ook de benodigde hypotheken.

5.000 makelaars,
241 gemeenten
12 waterschappen

en slechts één Kavelaar!