Kadaster

Het kadaster is de instelling waar men kan nagaan wie de eigenaar is van een bouwkavel of van een stuk grond/perceel, bovendien kan het kadaster Inzage geven in  zaken als inschrijvingen van een hypotheek op de bouwkavel, eventuele beslagen of geldende erfdienstbaarheden, of voorkeursrechten van gemeenten. Belangrijk op de zoektocht naar bouwkavels.
De website van het kadaster is te bezoeken op www.kadaster.nl

5.000 makelaars,
241 gemeenten
12 waterschappen

en slechts één Kavelaar!