PLAN FORT BRITTENBURG, katwijk aan Zee

“Breng Brittenburg boven water”

Het voor de kust van Katwijk verdronken legendarische Romeinse fort Brittenburg; er is al veel over gesproken, geschreven en verhaald.

Lang, heel lang geleden maakten de Romeinen een bolwerk, fort Brittenburg, gelegen aan de monding van rivier de Rijn. Ze wilden de Kelten, Berserkers en in hun ogen ander tuig – de terroristen van destijds – die vanuit zee de Rijn wilden opstomen, in de gaten kunnen houden.Het door de zee verzwolgen bouwwerk ligt voor de Katwijkse kust ter hoogte van de Uitwatering.’

Brittenburg verdween in de golven, vervallen, terwijl de zee het overspoelde. Geschiedschrijving meldt dat in de vijftiende eeuw na een flinke storm restanten bloot kwamen te liggen op het strand. En in de eeuwen daarna zou de ruïne bij extreem laag water nog een aantal keer gezien zijn in zee.

Romeinse Limes en alles dat daarbij hoort is weer volop in de belangstelling staat door de op handen zijnde aanvraag voor de status van werelderfgoed bij UNESCO.

‘Breng de Brittenburg weer boven water’, herbouw de Brittenburg aan of op de Noordduinen, met daarachter op het Wantveld – het oude boetveld, waar in vroeger jaren door boetsters visserijnetten werden hersteld – wat stemmige Romeinse duinvilla’s.’

Brittenburg terug halen uit de historie en maken tot het HUIS van de Nederlandse geschiedenis……

Aart van Rijn

BRITTENBURG HISTORIE & HOTEL

– Huis van de Geschiedenis
– Hotel met restaurants en paviljoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsel Brittenburg

De gekozen locaties zijn uitzonderlijk. Verboden gebied voor de burger. De overheid grendelt die gebieden af voor natuurbehoud, fauna- en florabeheer. Nadat de KLIMAATGEKTE overal is toegeslagen, claimt de Kavelaar LOCATIEGEKTE en dat betreft de bouw van Brittenburg op de Noordduinen en Romeinse duinvilla’s op het Wantveld.’
Plan is doorgesproken met architect D.J.C. Beijersbergen van Henegouwen Architect van StudioBvH en die heeft het verwoordt in een aantal impressies. Het gaat daarbij volgens De Kavelaar om ideeschetsen, een eerste aanzet. Daarmee hoopt de Kavelaar een discussie los te maken in zijn geboortedorp.

De Kavelaar roept lezers van deze krant op om een bestemming te bedenken voor het te bouwen nieuw Brittenburg. De mogelijkheden zijn legio, is de overtuiging: horeca en een (Limes)museum liggen daarbij het meest voor de hand. Reacties kunnen naar: aart@dekavelaar.nl.

De Kavelaar zou ook willen weten of er mensen geïnteresseerd zijn in een Romeinse duinvilla op het achterliggende Wantveld. Die kunnen ook reageren op voornoemde e-mailadressen. De Kavelaar realistisch: ‘Of die er komen, hangt af van vele factoren’

Voorgestelde verkaveling. …WANTVELD, totaal 14 kavels, elk groot ca. 900m2
ontsluiting via ringweg, zoals aangegeven.
Geinteresseerden kunnen zich melden : aart@dekavelaar.nl

Voorgestelde bebouwing Romeinse duinvilla’s, in concept :

XXX…..plaatsing ramen nader te bepalen, alsmede terras aan patio, dubbele garage wordt aan-, inpandig.

WOON-/ WERKGEDEELTE MET PATIO ( plus ev. terras, ramen etc. )

SLAAPGEDEELTE, BENEDEN HALF VERZONKEN IN DE DUINEN…

PLAN RIJNMOND II ……..alternatief bouwplan op Wantveld.

1) De vier flats aan de linker oever van de Binnenwatering (RIjnmond flats) heb ik gespiegeld en op het Wantveld gezet. De drie middelste Rijnmond ll flats staan loodrecht tegenover de Rijnmond-flats, de twee uiterste Rijnmond ll flats volgende de oriëntatie van de rechter oever van de Binnenwatering. De Rijnmond ll-flats zijn daarmee verankerd in de omgeving.

Plan Rijnmond ll op het Wantveld, zijnde huur / koopflats met centrale voorzieningen
in benedenbouw, fysio /sport, restaurant, dagverblijf ,etc., deze drie schetsen behoren bij plan Rijnmond ll.

situatie Rijnmond ll , huur- / koopwoningen
onderbouw Rijnmond ll, ruimte voor fysio/sport, restaurant, dagverblijf,etc.

PLAN DUINPANNETJES OP WANTVELD…..als alternatief

PLAN DUINPANNETJES OP WANTVELD…..als alternatief

Duinhofjes met 20 huisjes rond een vierkant Duinpannetje van 50×50 meter.
Op het Wantveld is ongeveer ruimte voor 5 vierkante duinpannetjes, oftewel 100 huisjes in totaal.

Het WANTVELD, het ” ereveld ” van de katwijkse boetsters, die zouden gewoond kunnen hebben in die Duinpannetjes,
gisteren voor vandaag…..

Aart van Rijn, Katwijk 2020