Bouwstijlen

Iedere kavelzoeker heeft zijn/haar eigen idee over een bepaalde bouwstijl. De Kavel-architect verwerkt de wensen van de Kavelzoeker en komt tot een bepaalde bouwstijl, zoals modern, hypermodern, jaren-dertig-bouwstijl, boerderettes enzovoorts. De partners waarmee de Kavelaar samenwerkt, zijn veelal Kavel-bouwers die diverse bouwstijlen in hun catalogus hebben opgenomen.

De volgende bouwstijlen zijn te onderscheiden.
De traditionele bouwstijl: het met de handen te bouwen huis, steen voor steen.
De prefab bouwstijl: de diverse elementen van het te bouwen huis worden klaargemaakt in de fabriek en op de bouwkavel in elkaar gezet.

5.000 makelaars,
241 gemeenten
12 waterschappen

en slechts één Kavelaar!