Bouwgrond

Bouwgrond betreft een Perceel grond,waarop gebouwd mag worden volgens het Nederlandse bouwbesluit, de algemene norm en de voorschriften/ideeën van de plaatselijke lokale overheid,waar het Perceel gelegen is.
Helaas bestaat er nog de onvolprezen Welstandscommissie, waarvan de leden graag een vinger,of meer zelfs, in de pap willen hebben als het erom gaat hoe het te bouwen huis eruit komt te zien. De taak van de welstandscommissie is adviserend.De kwalificatie van het begrip bouwgrond valt uiteen in de vaststelling dat er gebouwd mag worden en in het feit of het betreffende Perceel bouwgrond, bouwrijp is. Dat wil zeggen: is er een infrastructuur aanwezig, zijn er aansluitingen van gas, water en licht. Kortom de kosten om van een Perceel bouwgrond een te bebouwen bouwkavel te maken, moeten wel onderzocht worden. Het bouwrijp maken van een Perceel bouwgrond kan een prijzige aangelegenheid worden.

Dan is er nog de kwestie van de te betalen overdrachtsbelasting(6%) of de te betalen btw (19%) Veelal komt het erop neer dat indien er nog geen spade in de grond is gegaan, er overdrachtsbelasting is verschuldigd. In andere gevallen kan btw verschuldigd zijn, die veelal weer terug te vragen is. Deze informatie is te vinden in het Kavelcertificaat, zoals de Kavelaar die ter hand kan stellen.

5.000 makelaars,
241 gemeenten
12 waterschappen

en slechts één Kavelaar!