Bouwbesluit online

Handig is het altijd te weten wat er zoal wettelijk mogelijk is op het gebied van bouwen op de bouwkavel, wat mag en wat mag niet, dat is allemaal vastgelegd in het bouwbesluit, eigenlijk het uiteindelijke bestek voor het bouwen van een huis op een bouwkavel.

5.000 makelaars,
241 gemeenten
12 waterschappen

en slechts één Kavelaar!