Bestemmingsplannen

De rijksoverheid legt in grote structuurplannen vast hoe Nederland eruit ziet en komt uit te zien. Waar blijft het groen, waar komt een nieuwe wijk, welke steden mogen uitbreiden, waar komen de hoge snelheidstreinen, nieuwe snelwegen,  enzovoorts.
Plaatselijke overheden van steden en dorpen, maken van deze ruwe schetsen / ideeën bestemmingsplannen. Welke gebieden binnen de gemeente zijn/ kunnen worden bestemd, voor woningbouw, bedrijfspanden en gebouwen van algemene dienst, zoals kerken en zwembaden.Indien een bouwkavel beschikbaar komt, is het zaak om bij de gemeente, waaronder het bouwkavel valt, te informeren welk bestemmingsplan op dat bouwkavel van toepassing is. In dat plan staat namelijk exact beschreven wat u wel en niet mag bouwen, het precieze bouwvolume, en de bestemming van het kavel, zoals woonhuis,woonhuis met kantoor, of winkel. In principe heeft de gemeente het recht, niet de plicht, om van die aangegeven bestemming af te wijken middels daartoe ingestelde procedures. Het is verstandig om uzelf goed te laten informeren.

5.000 makelaars,
241 gemeenten
12 waterschappen

en slechts één Kavelaar!