Ruimtelijke ordening

Om inzicht te krijgen in structuurplannen, plannen van de rijksoverheden, zoals van de rijksoverheid, provincies, waterschappen en op kleinere schaal van de gemeenten, is het nuttig om , bijvoorbeeld, de website te bezoeken van het ministerie van ruimtelijke ordening www.vrom.nl , de website verschaft een enorme hoeveelheid informatie omtrent de omgeving  van waar uw toekomstige bouwkavel ligt, waar men op moet letten, etc..

Het is dan ook nuttig deze website te raadplegen om na te gaan of er bijvoorbeeld géén snelweg of treintracé geplanned is dwars door de aan te schaffen bouwkavel.

25.000 kavels,
5.000 makelaars,
1.500 aannemers

en slechts één Kavelaar!

Login